Helsedirektoratet og Legemiddelverket har i April 2019 konstatert at botulinum toxin kun skal gis til pasienter dersom en lege har godkjent dette for hver enkelt pasient på forhånd. Dette medfører at alle våre pasienter må vurderes av vår ansvarlige lege, Dr. Karim Sayed, før behandling med botulinum toxin kan igangsettes. Konsultasjonen koster 500,-, og må fornyes hver 12. mnd.

Book «Konsultasjon lege» via vår hjemmeside, eller ta kontakt med oss dersom du lurer på noe vedrørende dette.

Comment